Thai | English
  ข่าวกิจกรรม
รับคณะศึกษาดูงานประเทศกัมพูชา
21-25 ธันวาคม 2560 มูลนิธิพัฒนาอีสาน มีโอกาสรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศกัมพูชาจาก 6 จังหวัด ได้แก่ กำปงฉนัง กำปงสปือ สวายเรียง ปรีเวง ตาแก้วและกรอแจ๊ะ  
สุภาพ เกื้อทาน ปราชญ์ชาวบ้านแห่ง ต.ตะเคียน
ผมเป็นเกษตรกรธรรมดาน่ะ เวลาไปดูงานที่อื่นแล้วก็กลับมาทำในที่ดินของตนเอง รอดบ้างตายบ้างก็ไม่เป็นไรปลูกผสมผสานกันไปเรื่อยๆ 
รอยเกวียน เรียนรู้ สู่อนาคต
การเรียนรู้ไม่ได้อยู่แค่มหาลัยหรืออยู่ที่การศึกษาแต่อยู่ทุกที่ทุกเวลา การเรียนรู้ในชีวิตมีมากมาย เราเข้าใจว่าการเรียนรู้อยู่แค่มหาวิทยาลัย แล้วไปมองว่าใครเรียนสูงกว่าใคร สำคัญอยู่ที่ว่าเรามีความรู้มั้ย และนำไปใช้ประโยชน์กับสังคมและเพื่อนมนุษย์หรือไม่ 
เสริมพลัง สร้างทักษะชีวิต
"หนูอยากทำงานแบบพวกพี่มากเลย ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับหนูและเด็กๆ อีกมากมาย"
 
ลดต้นทุนด้วยการทำนาหยอด
ปัจจุบันได้มีการพัฒนานวัตกรรมเครื่องทุ่นแรงเพื่อลดต้นทุนการผลิตและอำนวยความสะดวกออกมามากมาย จากอดีตที่ต้องถอนกล้าปักดำเป็นแรมเดือน  เป็นนาหว่าน นาโยน นาหยอด 
โช โอกะ ผู้ประกอบการหัวใจสีเขียว
คนส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับการทำกำไรเป็นหลัก ผลิตเยอะ ขายให้ได้เยอะๆ และเก็บไว้ขายได้นานๆ  อาหารปลอดภัยในท้องตลาดก็หาได้ยากเต็มที
 
เสริมพลัง
"การที่ผู้ปกครองมาอบรมเรื่องเพศเป็นเรื่องที่อึดอัด  เพราะไม่เคยมีใครมาอบรมหรือเอาสื่อมาให้ดูเลย"
ต้อนรับคณะดูงานจากแคนาดา
17 มีนาคม 2559 มูลนิธิพัฒนาอีสาน มีโอกาสต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลจาก Kwantlent Polytechnic University,Canada 
ค่ายวัยรุ่นวัยใสใส่ใจสุขภาพทางเพศ
ชอบกระบวนการเรียนรู้เรื่องให้คำปรึกษาแก่เพื่อนๆ ได้ฟังความในใจหรือสิ่งที่เพื่อนกังวลใจในขณะนี้
ข้อคิดเสริมพลังจาก รศ.ปาริชาติ วลัยเสถียร
ชีวิตประจำวันของเราอยู่กับการตัดสินคุณค่า เช่น ชอบไม่ชอบ ใช่ไม่ใช่ตลอดเวลา ทำให้เราเหนื่อย ความคิดเหล่านี้เป็นตัวทำร้ายเราไม่น้อย ฉะนั้นถ้าเรามองโลกตามความเป็นจริงบ้าง ไม่ต้องตัดสินและลงความเห็น รับรู้เฉยๆ ก็จะมีความสุข 
เสียงของสา
่กิจกรรมการให้คำปรึกษาและฝึกทักษะการฟัง ทำให้เราทั้งคู่กลับมาเป็นเพื่อนสนิทกันอีกครั้ง หลังจากที่เราห่างเหินกันไปโดยไม่ทราบสาเหตุ  
วัยรุ่นวัยใส ใส่ใจสุขภาพทางเพศ
ในอดีตการคุยเรื่องเพศเป็นเรื่องต้องห้าม หากหญิงใดพูดคุยเรื่องนี้มักจะถูกมองว่าเป็นผู้หญิงไม่ดี แต่ปัจจุบันเรื่องเพศเป็นเรื่องที่มีการศึกษาเรียนรู้และและเปิดเผยมากขึ้น
สวัสดีปีใหม่ 2559
สวัสดีปีใหม่ 2559
ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพกายใจที่แข็งแรงและมีพลังในการทำงานตลอดไป
ต้อนรับคณะดูงานจากองค์กร DPA
DPA จากพนมเปญ กัมพูชา องค์กรเพื่อนมิตรที่ยังระลึกถึงเนทเสมอ
ยื่นหนังสือขอยกเลิกการแก้ไขผังเมืองจังหวัดสุรินทร์
วันนี้เวลา 09.00 น. สมัชชาสุขภาพจังหวัดสุรินทร์และภาคีเครือข่ายพลังพลเมืองสุรินทร์จัดการตนเอง รวมพลังยื่นหนังสือขอยกเลิกการแก้ไขผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์ ปี 2558 กับผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์
​ผ้าป่าเพื่อการพัฒนาบ้านหนองขาม
ผ้าป่าเพื่อการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านการป้องกันการค้ามนุษย์บ้านหนองขาม แขวงจำปาสัก สปป.ลาว สรุปยอดเงินบริจาคทั้งสิ้น 120,460 บาท หรือ 27,652,797.60 กีบ
ผังเมือง เรื่องของเรา
คุณทราบหรือไม่? ว่าสุรินทร์มีการปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. 2556 และประกาศต่อสาธารณะตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน หากสงสัยประการใดสามารถสอบถามและยื่นคำร้องที่ สนง.ผังเมืองจังหวัดสุรินทร์ภายใน 90 วัน หรือภายใน 8 ธันวาคม 2558 นี้ 
ผังเมือง : สำคัญไฉน?
ผังเมืองไม่ได้เป็นเพียงการจัดระเบียบพื้นที่เท่านั้น แต่ผังเมืองคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ประชาชนในพื้นที่สามารถอยู่ในเขตพื้นที่ของตนได้อย่างมีความสุข
GIDCC กับการทำงานเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน สปป.ลาว
เวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนบทเรียน ประสบการณ์ทำงานเรื่องการตั้งรับ ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศลาว กัมพูชาและไทย ในงานมหกรรมพลังงานภาคอีสานครั้งที่ 3 ณ มูลนิธิพัฒนาอีสาน
แนงมุดกับการตั้งรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ตลาดนัดสีเขียวพิเศษอย่างไร เราสามารถตั้งราคาขายเองได้ ไม่ต้องเดินทาง ลดการใช้พลังงาน   
   1 2

Copyright by netsurin.org
Engine by MAKEWEBEASY