Thai | English
15 พฤษภาคม 2564
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30  31           
  งานระดมทุน/บริจาค
เนทปันสุข


เนทปันสุขคืออะไร?

เราเชื่อว่าท่านมีจิตใจดีและปรารถนาดีต่อสังคม แต่ไม่ทราบว่าจะมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคมได้อย่างไร? วันนี้เนทขอเป็นตัวกลางในการเชื่อมสุข “สุขจากการให้ สุขที่ได้แบ่งปัน” โดยการขอรับบริจาค “สินค้าคุณภาพดี ที่ไม่ใช้แล้ว” ทุกประเภท
ซึ่งอาจจะเป็นสินค้าใช้แล้วแต่อยู่ในสภาพดีหรือเป็นสินค้าใหม่ก็ได้ เพื่อนำมาจำหน่ายเป็นทุนสนับสนุนการทำงานพัฒนาสังคมและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ผ่านโครงการเนทปันสุข ดำเนินงานโดยมูลนิธิพัฒนาอีสาน ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 657 และได้รับรางวัล ASEAN AWARD หรือ ผู้นำอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน จากเวทีประชุมคณะรัฐมนตรีอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดวามยากจนในปี 2556 ณ ประเทศอินโดนีเซีย  
มาร่วมทำงานพัฒนาไปกับเรานะคะ

วัตถุประสงค์
ระดมทุนและทรัพยากรสนับสนุนการทำงานพัฒนาสังคมและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ด้านต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของ
มูลนิธิฯ

รายได้จากการขายสินค้าปันสุขเอาไปทำอะไร?
รายได้ที่เกิดจากการขายสินค้าเนทปันสุข จะนำไปจัดสรรเพื่อทำงานพัฒนาสังคม คือ ภัยพิบัติ  พัฒนาชุมชนชายแดน
พลังงานและสิ่งแวดล้อม  สุขภาพและเอดส์ และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ด้านอื่นๆ

ปันสุขแล้วได้อะไร?
สุขจากการให้ สุขที่ได้แบ่งปัน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานพัฒนาสังคมไปกับเรา
มีกองทุนทำงานพัฒนาสังคมหรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ส่วนรวม
ร่วมสร้างสำนึกการบริจาคเพื่อสาธารณะและร่วมสร้างสังคมแห่งการปันสุข
ใบเสร็จรับเงิน  สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้

ขอเชิญร่วมปันสุข ได้ตามช่องทางต่อไปนี้ 
บริจาคโดยตรงที่มูลนิธิพัฒนาอีสาน 
โทรศัพท์แจ้งคณะทำงาน (กรณีสินค้าอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์)
ส่งทางไปรษณีย์หรือบริการขนส่งรูปแบบอื่นถึงมูลนิธิพัฒนาอีสาน  วงเล็บมุมกล่อง “สินค้าปันสุข”
100/1 กม.14 ถ.สุรินทร์-สังขะ ต.ตาอ็อง  อ.เมือง จ.สุรินทร์  32000  
โทรศัพท์ 044-558752
โทรสาร 044-558753  
Email : netsurin@hotmail.com  

หรือที่คณะทำงาน : คุณชวกร  ศรีโสภา  091-2508799 คุณพจนา  นามโคตร 081-7251055
 
 
 

[ +zoom ]

[ +zoom ]
งานระดมทุน/บริจาค
- การบริจาค
- เนทปันสุข
ดูทั้งหมด

Copyright by netsurin.org
Engine by MAKEWEBEASY