Thai | English
  ข่าวกิจกรรม
สัมผัสประสบการณ์ผ่านป่าอนุรักษ์ “ซ็องโรคกะเวือน”
27-30 มีนาคม 2558 มูลนิธิพัฒนาอีสานมีโอกาสต้อนรับคณะนักศึกษาจากสำนักบัณฑิตอาสา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้และศึกษาดูงานชนบทไทยและชนบทอาเซียน ในจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา  โดยจุดแรกที่ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้คือ ป่าอนุรักษ์ซ็องโรคกะเวือน จ.อุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา

ป่าอนุรักษ์ “ซ็องโรคกะเวือน”  เป็นป่าอนุรักษ์ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศกัมพูชา มีเนื้อที่จำนวน 18,261 เฮกต้า หรือ 113,218.2 ไร่ ภายใต้การดำเนินงานของสหคมซ็องโรคกะเวือน  โดยพระครูบุญสาลวด เจ้าคณะจังหวัดอุดรมีชัยเป็นประธาน  

 “ป่ามีแต่จะลดลง  ในขณะที่คนมีแต่จะเพิ่มขึ้น” กอร์ปกับปัญหาการรุกที่ดินทำกิน  ลักลอบตัดไม้  เผาป่า และล่าสัตว์  จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการทำงานอนุรักษ์ป่าที่สำคัญของพระครูบุญสาลวดในปี 2544  ซึ่งการทำงานแรกๆจะมีเพียงพระครูและพระสงฆ์เป็นแกนนำสำคัญเท่านั้น และกระบวนการทำงานส่วนใหญ่จะใช้วิธีการจับปราบ ลาดตระเวน  ตักเตือน  จับส่งตำรวจเข้าคุกดำเนินคดี วิธีการแบบนี้ได้ทำอย่างเข้มข้นในช่วงแรกจนมีคำกล่าวขานของชาวบ้านว่า “ตำรวจจับได้ไม่เป็นไร แต่อย่าให้พระจับได้” เนื่องจากพระครูมีการติดตามการดำเนินคดีของผู้กระทำผิด  หากไม่ดำเนินคดีเจ้าหน้าที่รัฐจะต้องรับผิดชอบในความผิดนั้น

ปัจจุบันพระครูบุญสาลวดได้ปรับแนวทางการทำงาน จากการจับปราบและส่งเข้าคุกอย่างเดียว มาใช้วิธีการทำงานกับคนที่อยู่รอบป่าด้วย “ทำอย่างไรให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้”  จึงได้ตั้งคณะกรรมการป่าแต่ละหมู่บ้านที่อยู่รอบป่าทั้ง 15 หมู่บ้านๆละ 5-7 คน เพื่อดูแลรักษา ลาดตระเวน เก็บข้อมูลพืช สัตว์ สิ่งมีชีวิตในป่า และทำแผนที่ระบบ GPS โดยการสนับสนุนขององค์กรต่างประเทศ

14 ปี กับการทำงานอย่างเข้มข้น จริงจัง เด็ดขาด ส่งผลให้สหคมแห่งนี้ได้รับรางวัลมากมาย เช่น รางวัล “แห่งความสำเร็จที่โดดเด่นของการลดความยากจนผ่านการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของความหลากหลายทางชีวภาพ” จาก UNDP เมื่อปี 2010 ที่รัฐนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ส่วนปัญหาอุปสรรคในการทำงานในปัจจุบัน มีอยู่หลายประการ เช่น การลักลอบตัดไม้  เผาป่า ล่าสัตว์ จาก 2 ชุมชน และไม่มีอุปกรณ์ดับไฟป่า รวมทั้งภาครัฐยังไม่ให้ความสำคัญกับกรณีไฟไหม้ป่าเท่าที่ควร

การดำเนินงานในอนาคตข้างหน้า จะทำการขุดคลองเป็นแนวรั้วรอบป่าที่ยังเหลืออีกประมาณ 14 กิโลเมตร  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนที่อยู่รอบป่าโดยการถามความต้องการว่าสนใจพัฒนาตนเองด้านใดแล้วส่งเสริมสนับสนุน  รวมทั้งจัดทำข้อมูลการใช้ประโยชน์จากป่าของชุมชนในแต่ละฤดูกาลอีกด้วย เป็นต้น 

โดย  ณัฐกานต์  สิทธิสังข์
ภาพ  มิ้วกี้

[ +zoom ]
พระครูบุญสาลวด เจ้าคณะจังหวัดอุดรมีชัย

[ +zoom ]

[ +zoom ]
เดินป่า กินข้าวป่า

[ +zoom ]
ข่าวกิจกรรม
- รับคณะศึกษาดูงานประเทศกัมพูชา
- สุภาพ เกื้อทาน ปราชญ์ชาวบ้านแห่ง ต.ตะเคียน
- รอยเกวียน เรียนรู้ สู่อนาคต
- เสริมพลัง สร้างทักษะชีวิต
- ลดต้นทุนด้วยการทำนาหยอด
- โช โอกะ ผู้ประกอบการหัวใจสีเขียว
- เสริมพลัง
- ต้อนรับคณะดูงานจากแคนาดา
- ค่ายวัยรุ่นวัยใสใส่ใจสุขภาพทางเพศ
- ข้อคิดเสริมพลังจาก รศ.ปาริชาติ วลัยเสถียร
ดูทั้งหมด

Copyright by netsurin.org
Engine by MAKEWEBEASY