Thai | English
  ข่าวกิจกรรม
เวทีเยี่ยมเยือน : เสริมขวัญกำลังใจให้ผู้นำชุมชน
23 เมษายน 2558 คณะทำงานเครือข่ายพลังงาน  เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้าชีวมวล           ต.บุฤาษี  อ.เมือง และ ต.โคกสะอาด อ.ปราสาท  จ.สุรินทร์  ได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนเพื่อร่วมอุดมการณ์เพื่อเสริมพลังและขวัญกำลังใจให้กับผู้นำของเราในครั้งนี้   โดยมีพื้นที่เป้าหมาย คือ แปลงเกษตรผสมผสานของป้าปุ๊  ลัดดา  เหมาะตัว ผู้นำตลาดนัดสีเขียวบ้านโคกเบง ตำบลแนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 

ป้าปุ๊เริ่มทำเกษตรผสมผสานในพื้นที่ 4 ไร่ เมื่อปี 52 ไร่โดยการการส่งเสริมของศูนย์ฝึกพัฒนาอาชีพชายแดน ต่อมาในปี 53 ได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการดำรงชีวิตของประชาชนตำบลแนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ดำเนินงานโดยมูลนิธิพัฒนาอีสานร่วมกับพี่น้องในชุมชน  สนับสนุนโดยกองทุนสิ่งแวดล้อม  ซึ่งป้าปุ๊ได้สมัครเป็นหนึ่งใน  53 ครอบครัวต้นแบบในการทำเกษตรปลอดสารแล้วนำผลผลิตมาจำหน่ายที่ตลาดนัดสีเขียวตำบลแนงมุด 

จากเมื่อก่อนต้องเก็บผลผลิตไปเดินขายหรือส่งร้านค้าในหมู่บ้าน แต่พอเข้าร่วมโครงการและมีการเปิดตลาดตามความต้องการของชุมชนแล้ว ปัจจุบันผลผลิตที่มีจะนำไปจำหน่ายที่ตลาดนัดสีเขียวทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี  สามารถสร้างรายได้ประจำให้กับครอบครัวได้อย่างงดงาม อีกทั้งมีความสุขในงานที่รัก และรับประทานอาหารที่ปลอดภัยจากการผลิตของตนเองอีกด้วย

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]
ข่าวกิจกรรม
- รับคณะศึกษาดูงานประเทศกัมพูชา
- สุภาพ เกื้อทาน ปราชญ์ชาวบ้านแห่ง ต.ตะเคียน
- รอยเกวียน เรียนรู้ สู่อนาคต
- เสริมพลัง สร้างทักษะชีวิต
- ลดต้นทุนด้วยการทำนาหยอด
- โช โอกะ ผู้ประกอบการหัวใจสีเขียว
- เสริมพลัง
- ต้อนรับคณะดูงานจากแคนาดา
- ค่ายวัยรุ่นวัยใสใส่ใจสุขภาพทางเพศ
- ข้อคิดเสริมพลังจาก รศ.ปาริชาติ วลัยเสถียร
ดูทั้งหมด

Copyright by netsurin.org
Engine by MAKEWEBEASY