Thai | English
19 มีนาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
31             
  ข่าวกิจกรรม
เวทีเยี่ยมเยือน : เสริมขวัญกำลังใจให้ผู้นำชุมชน
23 เมษายน 2558 คณะทำงานเครือข่ายพลังงาน  เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้าชีวมวล           ต.บุฤาษี  อ.เมือง และ ต.โคกสะอาด อ.ปราสาท  จ.สุรินทร์  ได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนเพื่อร่วมอุดมการณ์เพื่อเสริมพลังและขวัญกำลังใจให้กับผู้นำของเราในครั้งนี้   โดยมีพื้นที่เป้าหมาย คือ แปลงเกษตรผสมผสานของป้าปุ๊  ลัดดา  เหมาะตัว ผู้นำตลาดนัดสีเขียวบ้านโคกเบง ตำบลแนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 

ป้าปุ๊เริ่มทำเกษตรผสมผสานในพื้นที่ 4 ไร่ เมื่อปี 52 ไร่โดยการการส่งเสริมของศูนย์ฝึกพัฒนาอาชีพชายแดน ต่อมาในปี 53 ได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการดำรงชีวิตของประชาชนตำบลแนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ดำเนินงานโดยมูลนิธิพัฒนาอีสานร่วมกับพี่น้องในชุมชน  สนับสนุนโดยกองทุนสิ่งแวดล้อม  ซึ่งป้าปุ๊ได้สมัครเป็นหนึ่งใน  53 ครอบครัวต้นแบบในการทำเกษตรปลอดสารแล้วนำผลผลิตมาจำหน่ายที่ตลาดนัดสีเขียวตำบลแนงมุด 

จากเมื่อก่อนต้องเก็บผลผลิตไปเดินขายหรือส่งร้านค้าในหมู่บ้าน แต่พอเข้าร่วมโครงการและมีการเปิดตลาดตามความต้องการของชุมชนแล้ว ปัจจุบันผลผลิตที่มีจะนำไปจำหน่ายที่ตลาดนัดสีเขียวทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี  สามารถสร้างรายได้ประจำให้กับครอบครัวได้อย่างงดงาม อีกทั้งมีความสุขในงานที่รัก และรับประทานอาหารที่ปลอดภัยจากการผลิตของตนเองอีกด้วย

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]
ข่าวกิจกรรม
- "มูลนิธิพัฒนาอีสาน" ร่วมกิจกรรมครบรอบ 9 ปี ตลาดนัดสีเขียว ต.แนงมุด "ตลาดนัดแห่งความสุข ก้าวสู่ตลาดแห่งความไว้ใจ"
- มูลนิธิพัฒนาอีสาน ร่วมประชุมรับฟังแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวในปี 2562 จ.บึงกาฬ
- ทำเกษตรแล้วปรับตัวอย่างไร ในยุค THAILAND 4.0
- รับคณะศึกษาดูงานประเทศกัมพูชา
- สุภาพ เกื้อทาน ปราชญ์ชาวบ้านแห่ง ต.ตะเคียน
- รอยเกวียน เรียนรู้ สู่อนาคต
- เสริมพลัง สร้างทักษะชีวิต
- ลดต้นทุนด้วยการทำนาหยอด
- โช โอกะ ผู้ประกอบการหัวใจสีเขียว
- เสริมพลัง
ดูทั้งหมด

Copyright by netsurin.org
Engine by MAKEWEBEASY