Thai | English
19 มีนาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
31             
  ข่าวกิจกรรม
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เปรียบเสมือนการเปิดประตูบานแรก
สิ่งที่ได้เรียนรู้ตั้งแต่วันแรกที่ได้เข้ามาฝึกงานที่เนทตลอดระยะเวลา 3 เดือน 3 สัปดาห์ คือ “การปรับตัว” เพราะในทุกๆพื้นที่ย่อมมีสิ่งที่แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็น สังคม วัฒนธรรม ภาษา รวมถึงชีวิตความเป็นอยู่ ที่สำคัญที่สุดก็คือผู้คนที่เรายังไม่รู้จัก ไม่คุ้นเคย “การสร้างความสัมพันธ์” ที่ดีต่อกันตั้งแต่แรกเจอเปรียบเสมือนประตูบานแรกที่ทำให้เราอยากจะเปิดเข้าไป รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ พูดคุย ทักทาย คือเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

นอกจาก “การปรับตัว” แล้ว การพร้อมที่จะ “เรียนรู้และเปิดรับสิ่งใหม่ๆ” ก็ย่อมเป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน เรียนรู้การทำงาน(ทั้งที่เราเคยทำและไม่เคยทำ) เรื่องพลังงานทางเลือก  การลงพื้นที่ การเก็บข้อมูล การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ การกล้าแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น ฯลฯ เรียนรู้สังคม ภาษา วัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น รวมถึงเรียนรู้ปัญหาที่ชาวบ้านได้รับผลกระทบ การจะเรียนรู้และเปิดรับสิ่งใหม่ๆได้นั้น เราต้องศึกษา ค้นหา ตั้งคำถาม และลงมือทำเพื่อหาคำตอบ มองปัญหาในทุกมิติ มองให้รอบด้าน ละเอียด รอบคอบ และไม่มีอคติในการทำงาน โดยคิดอยู่เสมอว่า หัวใจสำคัญของการพัฒนาก็คือ “คน” เชื่อว่าคนทุกคนมีศักยภาพในตัวเองและสามารถพัฒนาได้เสมอ

การจะทำงานเพื่อสังคมนั้น เราจะต้องไม่มองเรื่องของผลประโยชน์เป็นหลัก แต่เราจะมองเรื่องของความสุขและการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนเป็นหลัก การได้ทำงานที่ชอบและรักงานที่ทำจะทำให้เรามีความสุขกับการทำงานและส่งผลให้งานออกมาดีและน่าพอใจ 

“คนที่ลงมือทำแล้วผิดพลาด ดีกว่าคนที่ไม่เคยผิดพลาดเพราะไม่ลงมือทำ”  ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่มูลนิธิพัฒนาอีสานทุกท่านที่คอยดูแล ให้ความรัก ความอบอุ่นแก่กันเหมือนกับคนในครอบครัว ข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจในทุกๆวันตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ ขอบคุณประสบการณ์  ขอบคุณที่ให้โอกาสข้าพเจ้าได้เข้ามาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่นี่ ที่มูลนิธิพัฒนาอีสาน 

นางสาวบุศบรรณ์  สมบูรณ์พันธ์  นักศึกษาชั้นปีที่4
สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

[ +zoom ]

[ +zoom ]
ข่าวกิจกรรม
- "มูลนิธิพัฒนาอีสาน" ร่วมกิจกรรมครบรอบ 9 ปี ตลาดนัดสีเขียว ต.แนงมุด "ตลาดนัดแห่งความสุข ก้าวสู่ตลาดแห่งความไว้ใจ"
- มูลนิธิพัฒนาอีสาน ร่วมประชุมรับฟังแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวในปี 2562 จ.บึงกาฬ
- ทำเกษตรแล้วปรับตัวอย่างไร ในยุค THAILAND 4.0
- รับคณะศึกษาดูงานประเทศกัมพูชา
- สุภาพ เกื้อทาน ปราชญ์ชาวบ้านแห่ง ต.ตะเคียน
- รอยเกวียน เรียนรู้ สู่อนาคต
- เสริมพลัง สร้างทักษะชีวิต
- ลดต้นทุนด้วยการทำนาหยอด
- โช โอกะ ผู้ประกอบการหัวใจสีเขียว
- เสริมพลัง
ดูทั้งหมด

Copyright by netsurin.org
Engine by MAKEWEBEASY