Thai | English
27 พฤษภาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30  31   
             
  ข่าวกิจกรรม
ลอกคราบปรับตัว อพช.สุรินทร์ บนสถานการณ์ใหม่
สถานการณ์ปัญหาเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทย ทำให้หลายหน่วยงานต้องหาแนวทางการทำงานใหม่ๆและเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ไม่เว้นแม้กระทั่งองค์กรพัฒนาเอกชนที่มีรายได้หลักจากการรับบริจาคหรือเขียนโครงการขอรับการสนับสนุนเพื่อนำมาดำเนินงานพัฒนาในพื้นที่ตามประเด็นที่องค์กรขับเคลื่อนอยู่ ซึ่งนับวันรายได้ด้วยวิธีการที่กล่าวข้างต้นมีแต่จะลดน้อยลงเรื่อยๆ

วันนี้จึงเป็นโอกาสดีที่มีเวทีพบปะถามไถ่สารทุกข์สุขดิบระหว่างกัน พร้อมปันบทเรียนประสบการณ์การปรับตัวของแต่ละองค์กร ซึ่งพบว่าหลายองค์กรพยายามแสวงหาโอกาสและพัฒนางานใหม่ๆ โดยใช้ประสบการณ์ความรู้จากฐานงานที่ทำ ไปสู่การสร้างรายได้เพื่อการพึ่งตนเองพร้อมกับการสานต่ออุดมการณ์งานพัฒนาอย่างแน่วแน่  และมีหลายองค์กรที่ก้าวไปสู่การทำธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) เช่น ผู้ประกอบการข้าวอินทรีย์จำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ  ศูนย์รับเลี้ยงเด็ก  ศูนย์ฝึกอบรม  ผลิตสื่อวีดิโอโทรทัศน์  ศิลปศึกษา  สถาบันฝึกอบรมและวิทยากรกระบวนการ

ดังนั้น การทำธุรกิจเพื่อสังคมไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป หากยังมีหัวใจและอุดมการณ์ของนักขับเคลื่อนสังคมอย่างแน่วแน่ และมุ่งมั่นทำงานด้วยอยากเห็นสังคมดีงามร่วมกัน  เพราะหัวใจของธุรกิจเพื่อสังคมคือ การมีรายได้เพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน  สังคม  สิ่งแวดล้อม  ไม่ใช่เป้าหมายสร้างกำไรสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้ประกอบการ

[ +zoom ]

[ +zoom ]
ข่าวกิจกรรม
- มูลนิธิพัฒนาอีสาน จัดงานเทศกาลถนนสายวัฒนธรรมผ้าไหมอาเซียน : ASEAN SILK FESTIVAL 2019 ครั้งที่1
- งานครบรอบ 9 ปี ตลาดนัดสีเขียว ณ ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
- มูลนิธิพัฒนาอีสาน ร่วมประชุมรับฟังแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวในปี 2562 จ.บึงกาฬ
- ทำเกษตรแล้วปรับตัวอย่างไร ในยุค THAILAND 4.0
- รับคณะศึกษาดูงานประเทศกัมพูชา
- สุภาพ เกื้อทาน ปราชญ์ชาวบ้านแห่ง ต.ตะเคียน
- รอยเกวียน เรียนรู้ สู่อนาคต
- เสริมพลัง สร้างทักษะชีวิต
- ลดต้นทุนด้วยการทำนาหยอด
- โช โอกะ ผู้ประกอบการหัวใจสีเขียว
ดูทั้งหมด

Copyright by netsurin.org
Engine by MAKEWEBEASY