Thai | English
  ข่าวกิจกรรม
มาสุรินทร์ มากินอินทรีย์
“มาสุรินทร์ ต้องกินสุรา” หรือ “มาสุรินทร์ ไม่กินสุรา จะเป็นหมาสุรินทร์” วาทกรรมตีตราคนสุรินทร์ที่มีมาอย่างยาวนาน ต่อมามีวาทกรรมใหม่ “มาสุรินทร์ ไม่กินสุรา เป็นเทวดาสุรินทร์” แต่คุณรู้หรือไม่สถิติการกินเหล้าของคนสุรินทร์ อยู่อันดับที่ 8 ของประเทศ ไม่ใช่ที่ 1 อย่างที่คิดกัน

แต่ในอนาคตอาจจะเกิดวาทกรรมใหม่ “มาสุรินทร์   มากินอินทรีย์” เขตเศรษฐกิจพิเศษ เกษตรอินทรีย์สุรินทร์ ข้อเสนอสุดล้ำไม่ซ้ำใครของ ดร.เดชรัต  สุขกำเนิด อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยากรบรรยายในเวทีพลังพลเมืองสุรินทร์จัดการตนเอง ครั้งที่ 2  ในประเด็น “นโยบายเศรษฐกิจชายแดน” เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ คณะมนุษย์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ 

สุรินทร์  เป็นจังหวัดที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ้านกัมพูชา แม้จะไม่อยู่ในแผนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 1 และ 2 ก็ตาม แต่อนาคตก็มีแนวโน้มสูง ดังนั้นการจัดเวทีพลังพลเมืองสุรินทร์จัดการตนเองในประเด็นนโยบายเศรษฐกิจพิเศษนี้ เพื่อให้รู้เท่าทันสถานการณ์นโยบายเศรษฐกิจชายแดน ซึ่งเป็นนโยบายที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับประชาชนในวงกว้าง สร้างการรับรู้ข้อมูลและเตรียมความพร้อมต่อความเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างโอกาสที่ดีของประชาชน

เขตเศรษฐกิจพิเศษ เกษตรอินทรีย์สุรินทร์ เขตเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ที่สามารถเริ่มต้นได้เลย เพราะคนส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตร มีรายได้และมีชื่อเสียงเรื่องเกษตรอินทรีย์อยู่แล้ว สามารถเป็นจุดศูนย์กลางกระจายสินค้าเกษตรอินทรีย์ไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชา พม่า ลาว หรือเป็น ASEAN HUB ได้มากกว่าการกำหนดเขตเศรษฐกิจแบบทั่วไป ที่เน้นประโยชน์เฉพาะการส่งเสริมสนับสนุน อำนวยความสะดวก รวมทั้งให้สิทธิพิเศษบางประการในการดำเนินกิจการต่างๆในภาคอุตสาหกรรม การพาณิชยกรรม การบริการ หรือกิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศ แต่ประชาชนในพื้นที่ได้ประโยชน์เพียงน้อยนิดเท่านั้น

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]
ข่าวกิจกรรม
- รับคณะศึกษาดูงานประเทศกัมพูชา
- สุภาพ เกื้อทาน ปราชญ์ชาวบ้านแห่ง ต.ตะเคียน
- รอยเกวียน เรียนรู้ สู่อนาคต
- เสริมพลัง สร้างทักษะชีวิต
- ลดต้นทุนด้วยการทำนาหยอด
- โช โอกะ ผู้ประกอบการหัวใจสีเขียว
- เสริมพลัง
- ต้อนรับคณะดูงานจากแคนาดา
- ค่ายวัยรุ่นวัยใสใส่ใจสุขภาพทางเพศ
- ข้อคิดเสริมพลังจาก รศ.ปาริชาติ วลัยเสถียร
ดูทั้งหมด

Copyright by netsurin.org
Engine by MAKEWEBEASY