Thai | English
27 พฤษภาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30  31   
             
  ข่าวกิจกรรม
มาสุรินทร์ มากินอินทรีย์
“มาสุรินทร์ ต้องกินสุรา” หรือ “มาสุรินทร์ ไม่กินสุรา จะเป็นหมาสุรินทร์” วาทกรรมตีตราคนสุรินทร์ที่มีมาอย่างยาวนาน ต่อมามีวาทกรรมใหม่ “มาสุรินทร์ ไม่กินสุรา เป็นเทวดาสุรินทร์” แต่คุณรู้หรือไม่สถิติการกินเหล้าของคนสุรินทร์ อยู่อันดับที่ 8 ของประเทศ ไม่ใช่ที่ 1 อย่างที่คิดกัน

แต่ในอนาคตอาจจะเกิดวาทกรรมใหม่ “มาสุรินทร์   มากินอินทรีย์” เขตเศรษฐกิจพิเศษ เกษตรอินทรีย์สุรินทร์ ข้อเสนอสุดล้ำไม่ซ้ำใครของ ดร.เดชรัต  สุขกำเนิด อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยากรบรรยายในเวทีพลังพลเมืองสุรินทร์จัดการตนเอง ครั้งที่ 2  ในประเด็น “นโยบายเศรษฐกิจชายแดน” เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ คณะมนุษย์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ 

สุรินทร์  เป็นจังหวัดที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ้านกัมพูชา แม้จะไม่อยู่ในแผนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 1 และ 2 ก็ตาม แต่อนาคตก็มีแนวโน้มสูง ดังนั้นการจัดเวทีพลังพลเมืองสุรินทร์จัดการตนเองในประเด็นนโยบายเศรษฐกิจพิเศษนี้ เพื่อให้รู้เท่าทันสถานการณ์นโยบายเศรษฐกิจชายแดน ซึ่งเป็นนโยบายที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับประชาชนในวงกว้าง สร้างการรับรู้ข้อมูลและเตรียมความพร้อมต่อความเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างโอกาสที่ดีของประชาชน

เขตเศรษฐกิจพิเศษ เกษตรอินทรีย์สุรินทร์ เขตเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ที่สามารถเริ่มต้นได้เลย เพราะคนส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตร มีรายได้และมีชื่อเสียงเรื่องเกษตรอินทรีย์อยู่แล้ว สามารถเป็นจุดศูนย์กลางกระจายสินค้าเกษตรอินทรีย์ไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชา พม่า ลาว หรือเป็น ASEAN HUB ได้มากกว่าการกำหนดเขตเศรษฐกิจแบบทั่วไป ที่เน้นประโยชน์เฉพาะการส่งเสริมสนับสนุน อำนวยความสะดวก รวมทั้งให้สิทธิพิเศษบางประการในการดำเนินกิจการต่างๆในภาคอุตสาหกรรม การพาณิชยกรรม การบริการ หรือกิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศ แต่ประชาชนในพื้นที่ได้ประโยชน์เพียงน้อยนิดเท่านั้น

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]
ข่าวกิจกรรม
- มูลนิธิพัฒนาอีสาน จัดงานเทศกาลถนนสายวัฒนธรรมผ้าไหมอาเซียน : ASEAN SILK FESTIVAL 2019 ครั้งที่1
- งานครบรอบ 9 ปี ตลาดนัดสีเขียว ณ ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
- มูลนิธิพัฒนาอีสาน ร่วมประชุมรับฟังแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวในปี 2562 จ.บึงกาฬ
- ทำเกษตรแล้วปรับตัวอย่างไร ในยุค THAILAND 4.0
- รับคณะศึกษาดูงานประเทศกัมพูชา
- สุภาพ เกื้อทาน ปราชญ์ชาวบ้านแห่ง ต.ตะเคียน
- รอยเกวียน เรียนรู้ สู่อนาคต
- เสริมพลัง สร้างทักษะชีวิต
- ลดต้นทุนด้วยการทำนาหยอด
- โช โอกะ ผู้ประกอบการหัวใจสีเขียว
ดูทั้งหมด

Copyright by netsurin.org
Engine by MAKEWEBEASY