Thai | English
27 พฤษภาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30  31   
             
  ข่าวกิจกรรม
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากพนมเปญ
คณะจากดูงานจากพนมเปญ กัมพูชา

วันที่ 25-27 สิงหาคม 2558 มูลนิธิพัฒนาอีสาน มีโอกาสต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์กรพัฒนาเอกชนกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา จำนวน 11 องค์กร ที่ทำงานหลากหลายประเด็น เช่น งานด้านสิทธิมนุษยชน ผู้หญิง เด็กเยาวชน สถาบันสนับสนุนนโยบาย กลุ่มสื่อมวลชนและผู้นำชุมชน จำนวน 25 คน ภายใต้การสนับสนุนขององค์กร DCA/CA 

ไปแลกเปลี่ยนกับกลุ่มเครือข่ายในสุรินทร์หลายแห่ง เช่น สหกรณ์เครดิตยูเนียน ต.ตระแสง อ.เมือง จ.สุรินทร์ สถาบันการเงินชุมชนที่มีความเข้มแข็งมีเงินหมุนเวียน 100 กว่าล้านในปัจจุบัน /การบริหารจัดการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได ต.สลักได อ.เมือง /แลกเปลี่ยนกับเครือข่ายผู้ที่ได้รับกระทบจากโรงไฟฟ้าชีวมวล ต.โคกสะอาด อ.ปราสาท ที่มีการพิทักษ์สิทธิชุมชนและหาทางแก้ไขปัญหาด้วยการทำวิจัยประเมินผลกระทบต่อสุขภาพโดยนักวิจัยชุมชน /บทบาทสตรีกับเกษตรอินทรีย์ ระบบการผลิตและการจำหน่าย ต.ทมอ อ.ปราสาท และกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ภายในมูลนิธิพัฒนาอีสาน

Mr.Nop Vy เจ้าหน้าที่องค์กร Cambodian Center for Independence Media-Voice of Democracy (CCIM-VOD) กลุ่มสื่อมวลชนทำงานด้านการจัดรายการวิทยุ และสถานีโทรทัศน์ออนไลน์ เล่าว่ารู้สึกดีใจที่ได้มาที่นี่และมีความชื่นชมยินดีที่เนทสามารถยืนหยัดทำงานมาได้ถึงทุกวันนี้ และการมาครั้งนี้ก็ได้เรียนรู้หลายอย่าง จะนำความรู้ประสบการณ์ครั้งนี้ไปเผยแพร่ให้ประชาชนชาวกัมพูชาได้ทราบอีกด้วย 

 

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]
ข่าวกิจกรรม
- มูลนิธิพัฒนาอีสาน จัดงานเทศกาลถนนสายวัฒนธรรมผ้าไหมอาเซียน : ASEAN SILK FESTIVAL 2019 ครั้งที่1
- งานครบรอบ 9 ปี ตลาดนัดสีเขียว ณ ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
- มูลนิธิพัฒนาอีสาน ร่วมประชุมรับฟังแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวในปี 2562 จ.บึงกาฬ
- ทำเกษตรแล้วปรับตัวอย่างไร ในยุค THAILAND 4.0
- รับคณะศึกษาดูงานประเทศกัมพูชา
- สุภาพ เกื้อทาน ปราชญ์ชาวบ้านแห่ง ต.ตะเคียน
- รอยเกวียน เรียนรู้ สู่อนาคต
- เสริมพลัง สร้างทักษะชีวิต
- ลดต้นทุนด้วยการทำนาหยอด
- โช โอกะ ผู้ประกอบการหัวใจสีเขียว
ดูทั้งหมด

Copyright by netsurin.org
Engine by MAKEWEBEASY