Thai | English
27 พฤษภาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30  31   
             
  ข่าวกิจกรรม
การทำงานอนุรักษ์ป่าซ็องโรคกะเวือน ประเทศกัมพูชา
ในงานมหกรรมพลังงานภาคอีสานครั้งที่ 3 “โซล่าคุณธรรมสู่อาเซียน” ครั้งนี้ มูลนิธิพัฒนาอีสาน ได้นิมนต์พระครูบุญสาลวด เจ้าคณะจังหวัดอุดรมีชัย หนึ่งในผู้นำคนสำคัญที่ทำงานอนุรักษ์ป่าซ็องโรคกะเวือน จำนวน 18,261 เฮกต้าหรือประมาณ 113,218.2 ไร่ ของประเทศกัมพูชา มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานอนุรักษ์รวมถึงการทำงานเกี่ยวกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศกัมพูชาอีกด้วย

พระครูบุญสาลวดเล่าว่า  “กัมพูชาเป็นประเทศที่ยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์อยู่มาก ระหว่างปี 1970-1979 ก็ยังมีทรัพยากรเยอะอยู่ หลังจากปี 1979-1980 ธรรมชาติเริ่มหายไป  ปี 1993 - 2008 เริ่มมีประชากรเพิ่มขึ้นจำนวนมากและมีการตัดไม้เอาไปปลูกบ้านเยอะมาก ด้วยเหตุนี้ในปี 2002 อาตมาจึงได้มาทำงานรักษาป่าไม้ และจากที่ได้เข้าร่วมประชุมในต่างประเทศ พบว่าป่ากัมพูชาเริ่มลดลงไปเรื่อยๆ นั่นหมายถึงความเสี่ยงที่จะตามมาในอนาคต เช่น ภัยจากพายุ ภัยแล้ง ดังนั้นจึงต้องการให้มีชุมชนและองค์กรต่างๆมาช่วยส่งเสริมอนุรักษ์ จึงก่อตั้งกลุ่มซ็องโรคกะเวือนขึ้นมาทำงานอนุรักษ์ ซึ่งมีเนื้อที่ทั้งหมด  18,261 เฮกต้าร์  

อาตมาเห็นว่าถ้าไม่ป้องกันป่าแล้วอนาคตจะสูญเสียทรัยพากรธรรมชาติไปมาก เพราะชีวิตมนุษย์เราอยู่ได้ก็เพราะมีป่า ซึ่งการทำงานอนุรักษ์ป่านี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย  ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร มีการลักลอบตัดไม้ปลูกบ้าน ล่าสัตว์ ตอนนี้พยายามช่วยให้ประชาชนรู้จักการพึ่งพาตัวเอง ด้วยเห็นว่าทุกวันนี้โลกเรามีแต่ภาคอุตสาหกรรม เราต้องการรักษาทรัพยากรตัวเองไว้ให้ได้   ยูเอ็นก็มองว่าประเทศต่างๆต้องรักษาดูแลป่าไม้ให้ดีขึ้น และเราคิดว่าเราต้องช่วยเหลือตัวเองให้ได้ก่อนที่ประเทศภายนอกจะเข้ามาช่วยเรา

การเข้าร่วมรักษาป่าไม้ ได้เข้าร่วมการทำงานประเด็นปรับเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศบ้างอยู่ ได้ไปประกวดและได้รับรางวัลมาด้วย และในอนาคตเรามีแผนงานกับกระทรวงเกษตรที่จะอนุรักษ์ป่าให้ได้ประมาณ 2 ล้านเฮกต้า 

การทำงานด้านการอนุรักษ์ป่าเป็นเรื่องสำคัญ อาตมาเป็นเจ้าคณะจังหวัดแต่ไม่ค่อยได้อยู่วัดหรอก แต่ออกมาอยู่ป่าเพื่อต้องการบอกกล่าวกับชาวบ้านตามหมู่บ้านต่างๆ ว่าเราต้องพยายามช่วยกันรักษาป่าให้ประสบผลสำเร็จ พยายามจัดแจงพระสงฆ์ทีมงานให้ช่วยงานทำงานอื่นๆอีกด้วย เพื่อประโยชน์ของพวกเราทุกคน”

ภาพ : Sanim

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]
ข่าวกิจกรรม
- มูลนิธิพัฒนาอีสาน จัดงานเทศกาลถนนสายวัฒนธรรมผ้าไหมอาเซียน : ASEAN SILK FESTIVAL 2019 ครั้งที่1
- งานครบรอบ 9 ปี ตลาดนัดสีเขียว ณ ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
- มูลนิธิพัฒนาอีสาน ร่วมประชุมรับฟังแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวในปี 2562 จ.บึงกาฬ
- ทำเกษตรแล้วปรับตัวอย่างไร ในยุค THAILAND 4.0
- รับคณะศึกษาดูงานประเทศกัมพูชา
- สุภาพ เกื้อทาน ปราชญ์ชาวบ้านแห่ง ต.ตะเคียน
- รอยเกวียน เรียนรู้ สู่อนาคต
- เสริมพลัง สร้างทักษะชีวิต
- ลดต้นทุนด้วยการทำนาหยอด
- โช โอกะ ผู้ประกอบการหัวใจสีเขียว
ดูทั้งหมด

Copyright by netsurin.org
Engine by MAKEWEBEASY