แสดงเมนูทั้งหมด | ซ่อนเมนู

 


 

Most Viewed Video ป่าชุมชนหนองขาม_จ.สุรินทร์
ป่าชุมชนหนองขาม_จ.สุรินทร์

Latest Video ป่าหัวไร่ปลายนา
ป่าหัวไร่ปลายนา

Highest Rated Video ป่าชุมชนหนองขาม_จ.สุรินทร์
ป่าชุมชนหนองขาม_จ.สุรินทร์

Google

เตาเผาถ่านอนุรักษ์พลังงาน
ถ่าน จัดเป็นเชื้อเพลิงที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของคนเรามาช้านาน โดยเฉพาะในกิจกรรมการหุงต้มการประกอบอาหารในครัวเรือน แม้ว่าทุกวันนี้เราจะมีประเภทของอุปกรณ์ที่สะดวก รวดเร็ว อย่างเตาแก๊ส ไมโครเวฟ หรือหม้อไฟฟ้าต่างๆ แต่ถ่านก็ยังเป็นที่นิยมใช้กันมาก โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทของบ้านเรา ไม่ว่าจะภาคไหนๆ ยังมีการเก็บฟืนไว้ใช้ ไว้เผาถ่าน ซึ่งมีทั้งการเผาโดยใช้เตาอบดินเหนียว เผาแกลบหรือจะเผาเตาผี (ขุดหลุมและเอาดินกลบ) แบบชั่วคราว ตามความสะดวกและความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่

ดังนั้น เพื่อให้เรารู้จักถ่านกันมากขึ้น และสามารถที่จะผลิตถ่านไว้ใช้เอง โดยวิธีการที่ไม่ยากนัก เพราะถ้าหากในบริเวณบ้านของเรามีต้นไม้มากพอสมควร จะเป็นไม้อะไรก็ได้ ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นท่อนใหญ่ๆ เพราะเตาเผาถ่านที่อยากจะแนะนำให้ลองทำใช้กัน เป็นเตาเผาถ่านขนาดครอบครัวใช้อุปกรณ์ที่สามารถหาได้ในท้องถิ่น คือ๑.ถังน้ำมันขนาด ๒๐๐ ลิตร ซึ่งหาซื้อได้ไม่ยากจากปั๊มน้ำมันใกล้ๆ บ้าน
๒.ท่อใยหิน หรือท่อส้วม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔" ยาว ๑ - ๑.๕ เมตร
๓.ท่อข้องอใยหินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔"
๔.ทราย
๕.อิฐบล็อก ๕ ก้อน
๖.ดินเหนียวและขี้เถ้าแกลบวิธีการทำ ๑.นำถังน้ำมัน ๒๐๐ ลิตร มาตัดฝาถังด้านหนึ่งออกให้สามารถเปิด-ปิดได้และนำฝาถังที่ได้มาเจาะเป็นรูปสี่เหลี่ยม ขนาด ๒๐ x ๒๐ เซนติเมตร

๒.ถังอีกด้าน เจาะรูกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว ดังภาพ

๓.ปูทรายให้มีขนาดความก้าว และความยาวเท่ากับขนาดของตัวถัง

๔.นำถังที่จะเป็นตัวเตา วางบนพื้นทรายที่เตรียมไว้

๕.ประกอบท่อข้องอ ๙๐ องศา และท่อใยหินที่ทำหน้าที่เป็นปล่องควันต่อกับตัวเตา ประสานรอยต่อโดยใช้ดินเหนียวผสมกับขี้เถ้าแกลบดำ

๖.นำไม้ หรือสังกะสี มาตีเป็นคอก ล้อมรอบเตา

๗.นำใส่ดินรอบๆ ตามแนวของเตา สูงประมาณ ๔๐ เซนติเมตร จากนั้น นำทราย มาใส่กลบทับถัง

๘.นำไม้ที่ต้องการเผาตัดให้ได้ความยาวประมาณ ๘๐ เซนติเมตร ใส่ตามแนวยาวของถัง ควรเรียงไม้ท่อนเล็กไว้ด้านล่างท่อนกลางและไม้ท่อนใหญ่ไว้ด้านบนตามลำดับ ซึ่งไม้ที่ใหญ่ที่สุดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ควรเกิน ๓ - ๔ นิ้ว

๙.ทำการปิดฝาถัง แล้วนำอิฐบล็อกมาวางตรงช่องที่เจาะไว้ประสานรอยต่อด้วยดินเหนียวผสมกับขี้เถ้าแกลบดำ


สงวนลิขสิทธิ์โดย © มูลนิธิพัฒนาอีสานจังหวัดสุรินทร์ All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2010-02-20 (8232 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
Content ©
 
 มูลนิธิพัฒนาอีสาน
 100/1 กม.14 ม. 4 ถ.สุรินทร์-สังขะ ต.ตาอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
 
Tel 044-501048 Fax 044-501049   e-mail : netsurin@hotmail.com website : www.netsurin.org