วิธีรับเงินเยียวยาต่างๆ เช่น เงินเยียวยานักเรียน และเงินเยียวยามาตรา 39 เป็นต้น

อัพเดทเงินเยียวยาล่าสุดวันนี้ 2567 

สำหรับเดือนพฤศจิกา 2567 หลายคนคงติดตามข่าวเงินเยียวยาล่าสุด ว่าจะมีสวัสดิการ และได้สิทธิ์อะไรบ้าง ล่าสุดรัฐได้ดำเนินการแจกเงินเยียวยานักเรียน โดยเงินเยียวยาครั้งนี้ เป็นเงินเยียวยาสำหรับเด็กเล็กเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง มีวงเงินอยู่ที่ 2,000 บาท ให้กับนักเรียนที่ผ่านคุณสมบัติ และมีสิทธิ์รับเงินเยียวยา โดยสามารถรับเงินได้ 2 ช่องทางคือ รัฐจะโอนเข้าบัญชีของผู้ปกครอง และจ่ายเป็นเงินสดให้กับผู้ปกครองของนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์ ส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนพฤศจิกา 2567 นี้ จะได้รับเงินเยียวยาเป็นวงเงินเพิ่มอีก 300 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน และได้รับสวัสดิการเป็นเงินเยียวยาอีกคนละ 200 และ 300 บาท เพื่อซื้อสินค้าในร้านที่เข้าร่วมโครงการประชารัฐอีกด้วย ทั้งนี้ในวันที่ 22 พฤศจิกา 2567 เงินที่ได้รับสามารถกดเป็นเงินสดเอาออกมาใช้ได้ สำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ผู้พิการ หรือไม่สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ต ถ้าถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้เพิ่มอีก 300 บาท ถือว่าเป็นเงินเยียวยาล่าสุดที่ช่วยให้ประชาชนผ่านช่วงวิกฤตนี้ไปได้ 

รีบเช็คสิทธิ์รับเงินเยียวยา ม.33 ม.39 ม.40 รอบ 2 2567

เนื่องจากสถานการณ์โควิด – 19 ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่อง จึงมีความคืบหน้าในการให้เงินเยียวยารอบ 2 ให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา40 สำหรับเงินเยียวยามาตรา 33 งวด 2 เงินเยียวยามาตรา 39 และเงินเยียวยามาตรา 40 รอบ 2 ยิ่งใช้ยิ่งได้ลดหย่อนภาษีให้ผู้ประกันตนเช็คสิทธิ์เงินเยียวยาว่าได้สิทธิ์หรือไม่ ซึ่งถ้าหากอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับเงินเยียวยารอบ 2 แต่ไม่ได้รับสิทธิ์ ให้รีบยื่นแบบทบทวนสิทธิ์ และดำเนินการผูกพร้อมเพย์กับบัตรประจำวันประชาชน สามารถเช็คสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th โดยกรอกแบบฟอร์ม ลงลายมือชื่อ และแนบสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเสร็จ พร้อมกับหมายเลขโทรศัพท์เพื่อการติดต่อกลับของเจ้าหน้าที่ โดยนำแบบที่กรอกครบถ้วนแล้วส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง สปส. ซึ่งหากใครยังไม่ได้รับสิทธิ์สำหรับเงินเยียวยามาตรา 33 งวด 2 เงินเยียวยามาตรา 39 และเงินเยียวยามาตรา 40 รอบ ให้รีบยืนการทบทวนสิทธิ์จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

เตรียมรับคนละครึ่งเงินเยียวยารอบ 3เข้าแอปเป๋าตัง 2567

พร้อมหรือยังกับโครงการคนละครึ่งเงินเยียวยารอบ 3 ที่จะโอนเข้าแอปเป๋าตัง ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 โดยเงินเยียวยารอบ 3 เป็นมาตรการของรัฐ ที่เป็นการช่วยเหลือเพื่อแบ่งเบา และลดค่าครองชีพของประชาชน ซึ่งเงินเยียวยารอบ 3 2567 ครม. ยังอนุมัติเพิ่มวงเงินเยียวยารอบ 3 ให้กับประชาชนเป็นจำนวนเงิน 1,500 บาท สามารถใช้สิทธิ์ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเงินเยียวยารอบ 3โครงการคนละครึ่งแล้ว แต่สิทธิ์เต็มแล้ว และยังอยู่ระหว่างการพิจารณา หากลงทะเบียนไม่สำเร็จก็อย่าเพิ่งเสียใจไป เพราะโครงการเงินเยียวยารอบ 3 อาจเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้งโดยที่ท่านไม่ต้องไปขอสินเชื่อไม่เช็คเครดิตบูโร