เงื่อนไขการลงทะเบียนทัวร์เที่ยวไทย 5000 เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2023

ลงทะเบียนทัวร์เที่ยวไทย 5000 เที่ยวเมืองไทยในราคาสุดประหยัด

สำหรับใครที่กำลังสนใจหรือมีแผนจะเดินทางท่องเที่ยวในเมืองไทย ก็มีอีกหนึ่งโครงการรัฐ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ในยุคที่ประสบปัญหาการะบาดของโรคไวรัสโควิด-19 นั่นคือโครงการ ลงทะเบียนทัวร์เที่ยวไทย 5000 ซึ่งไม่เพียงแต่จะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายในกลุ่มนักท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ยังเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการในเรื่องของรายได้ให้กลับมาฟื้นตัวได้อีกครั้ง

รายละเอียด และ เงื่อนไข โครงการ ลงทะเบียนทัวร์เที่ยวไทย 5000  ที่ผู้สนใจควรทราบ

โครงการทัวร์เที่ยวไทย คือโครงการที่รัฐบาลสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวในประเทศ โดยเปิดให้มีการ ลงทะเบียนทัวร์เที่ยวไทย 5000 ซึ่งหมายความว่าทางรัฐบาลจะอุดหนุนค่าใช้จ่ายส่วนต่างสูงสุด 5,000 บาท จุดประสงค์ที่สำคัญก็เพื่อ กระตุ้นเศรษฐกิจ ทั้งการใช้จ่ายจากนักท่องเที่ยวและช่วยทำให้ผู้ประกอบการได้ฟื้นฟูกิจการกับรายได้ ภายใต้เงื่อนไขหลักๆ อาทิ ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป และในการลงทะเบียนทัวร์เที่ยวไทย ต้องไม่ซ้ำซ้อนกับ โครงการรัฐ อื่นๆ เช่น โครงการเราเที่ยวด้วยกัน และต้องติดต่อกับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการโดยตรงเพื่อจองสิทธิล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ที่สำคัญคือ ต้องติดตั้งแอพลิเคชั่น เป๋าตังค์ พร้อมทั้งผูก G Wallet เนื่องจากเงินสนับสนุนที่ได้จากการลงทะเบียนทัวร์เที่ยวไทย 5000 จะจ่ายผ่านแอพลิเคชั่นนี้ ไม่มีการจ่ายเป็นเงินสดหรือโอนเข้าบัญชี โดย 1 คน สามารถใช้สิทธิ์ลงทะเบียนทัวร์เที่ยวไทย 5000 ได้ จำกัดคนละ 1 สิทธิ์ 1 ครั้ง เท่านั้น 

ลงทะเบียนทัวร์เที่ยวไทย 5000 หนึ่งในโครงการรัฐ เพื่อการ กระตุ้นเศรษฐกิจ 

ความน่าสนใจของ ลงทะเบียนทัวร์เที่ยวไทย 5000 หนึ่งใน โครงการรัฐ จากนโยบายเพื่อการ กระตุ้นเศรษฐกิจ ก็คือ ผู้สนใจท่องเที่ยวในเมืองไทยสามารถเลือกติดต่อกับผู้ประกอบการหรือบริษัททำเที่ยวได้โดยตรง โดยสามารถลงทะเบียนทัวร์เที่ยวไทย ได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 จนถึง 31 มกราคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ของโครงการ ภายใต้เงื่อนไข อย่างหนึ่งคือ ต้องเลือกเดินทางท่องเที่ยวแบบข้ามจังหวัดและเดินทางได้ทุกวัน วันไหนก็ได้ 

เมื่อมองในภาพรวม โครงการทัวร์เที่ยวไทย ก็ถือว่ามีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากและเมื่อมีการจำกัดให้ลงทะเบียนทัวร์เที่ยวไทย 5000 ได้ 1 คน 1 สิทธิ์ ก็มีข้อดีคือทำให้การกระจายสิทธิ์เข้าถึงจำนวนผู้สนใจท่องเที่ยวมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการท่องเที่ยวแบบค้างแรม จึงสอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ต้องการให้มีการใช้จ่ายเพื่อ กระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งจำนวนเงินสนับสนุนมูลค่า 5,000 บาท ผ่านแอพลิเคชั่นเป๋าตังค์ ก็ต้องบอกว่าช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับนักท่องเที่ยวได้ไม่น้อย โดยเฉพาะส่วนของค่าที่พัก นอกจากนี้ผู้ประกอบการที่พักหลายๆ แห่งที่เข้าร่วมโครงการ ลงทะเบียนทัวร์เที่ยวไทย 5000 ก็ได้รับประโยชน์ในแง่ของรายได้เพื่อฟื้นฟูกิจการ รวมทั้งการจ้างงานลูกจ้าง เพื่อให้กิจการได้คงอยู่ต่อไปในภาวะที่ยังเปิดการท่องเที่ยวได้ไม่เต็มที่นั่นเอง