ธกส ปล่อยสินเชื่อ 500000

ธกส ปล่อยสินเชื่อ 500000 รู้ผลไวใน 7 วัน

รายได้ของผู้กู้

ไม่กำหนดรายได้

ร้อยละ

สูงสุด 25% ต่อปี

อายุผู้สมัคร

ระหว่าง 20-75 ปี

ระยะเวลาผ่อน

ไม่เกิน 84 เดือน

ธกส ปล่อยสินเชื่อ 500000 ลงทะเบียน ธกส ออนไลน์ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมช่วงไวรัสโควิด 2567

ลงทะเบียน ธกส ออนไลน์ ลงทะเบียน สินเชื่อบรรเทาน้ำท่วม 2024

เป็นเหตุการณ์ที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเหตุการณ์ภัยพิบัติน้ำท่วมที่เกิดในประเทศไทย ส่งผลให้มีผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากในหลาย ๆ ด้าน ทั้งความเสียหายด้านที่อยู่อาศัย และกิจการ ร้านค้าที่จำเป็นต้องหยุดชั่วคราวเพราะน้ำท่วม ทำให้หลาย ๆ คนต้องประสบกับปัญหาทางการเงิน ต้องการสินเชื่อมาหมุนให้ทัน โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ซึ่งเล็งเห็นปัญหาตรงนี้ ทำให้เกิดนโยบาย ธกส ปล่อยสินเชื่อ 500000 ที่ผู้กู้สามารถกู้เงิน 500000 บาทเพื่อเอาไปต่อยอดธุรกิจซ่อมแซมเครื่องจักรกลที่ใช้ประกอบอาชีพ ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย และแหล่งกิจการต่อไป

ธกส ปล่อยสินเชื่อ 500000 กับ ธกส ปล่อยสินเชื่อ 50000 ต่างกันไหม

โดย สินเชื่อเงินด่วน ธกส 2567 หรือ ธกส ปล่อยสินเชื่อ 500000 ที่ได้เปิดลงทะเบียนให้พี่น้องชาวเกษตรกรได้ลงทะเบียนขอสินเชื่อนั้น มีจุดประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดจากอุทกภัย ซึ่งสามารถลงทะเบียนได้ด้วยตัวเองง่าย ๆ ผ่านระบบออนไลน์

ซึ่ง ธกส ปล่อยสินเชื่อล่าสุด เพื่อช่วยแก้ปัญหาผู้ประสบภัยธรรมชาติมีอยู่หลายสินเชื่อด้วยกัน อย่างเช่น ธกส ปล่อยสินเชื่อ 500000 ธกส ปล่อยสินเชื่อ 200000 และ ธกส ปล่อยสินเชื่อ 50000 

โดย ธกส ปล่อยสินเชื่อ 50000 เป็นสินเชื่อที่เปิดให้ลงทะเบียนให้แก่ผู้ที่มีปัญหาทางการเงิน ต้องการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพหรือเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินจำเป็นในครัวเรือน รายละไม่เกิน 50,000 บาท ซึ่งดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละ 0 ต่อปี ในระยะเวลา 6 เดือนแรก ดังนั้น โครงการ ธกส ปล่อยสินเชื่อ 500000 และ โครงการ ธกส ปล่อยสินเชื่อ 50000 จึงมีความแตกต่างอยู่ที่ ธกส ปล่อยสินเชื่อ 500000 จะเป็นการปล่อยสินเชื่อเพื่อจุดประสงค์ในการฟื้นฟูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรที่ประสบปัญหาน้ำท่วม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมที่อยูอาศัย โรงเรือนการเกษตร เครื่องมือจักรกลทางการเกษตร และฟื้นฟูการผลิตทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายให้ดีขึ้นต่อไป ซึ่งมีวงเงินในการขอสินเชื่อให้รายละไม่เกิน 500,000 บาท 

ดอกเบี้ย ธกส ร้อยละเท่าไร เงินกู้ ธกส อนุมัติกี่วัน 

โครงการธกส ปล่อยสินเชื่อ 500000 มีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ MRR-2 ต่อปี และโครงการ ธกส ปล่อยสินเชื่อ 50000 มีอัตราดอกเบี้ยอย่างต่ำอยู่ที่ร้อยละ 0 ต่อปีเป็นเวลา 6 เดือนแรกที่มีการขอสินเชื่อ โดยทั่วไปแล้วการอนุมัติสินเชื่อขอธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์นั้น ใช้เวลาในการดำเนินการและอนุมัติภายในวันนัดหมายที่ไปทำสัญญาการขอสินเชื่อ ซึ่งการลงทะเบียนการขอสินเชื่อนั้น ก็สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ด้วยตัวเองผ่าน Line Official BAAC Family ของทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ หลังจากลงเบียนเสร็จแล้ว ก็รอทางธนาคารนัดหมายวันที่จะทำสัญญา โดยเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ในการขอสินเชื่อนั้น ๆ ให้พร้อม ซึ่งใครที่สนใจเงินกู้ของ ธกส ก็สามารถศึกษารายละเอียดของสินเชื่อและบริการอื่น ๆ ขอธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ทางเว็บไซต์ www.baac.or.th หรือ Line Official BAAC Family ได้โดยตรง

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

แอพผ่อนของนักศึกษา

แอพผ่อนของนักศึกษาใช้เอกสารน้อยมาก

รายได้ของผู้กู้

ไม่กำหนดรายได้

ร้อยละ

สูงสุด 24% ต่อปี

อายุผู้สมัคร

ระหว่าง 20-35 ปี

ระยะเวลาผ่อน

ไม่เกิน 36 เดือน

ดอลฟินมันนี่

ดอลฟินมันนี่ แอพวอทเลทให้เงินกู้

รายได้ของผู้กู้

รายได้ 7,500 บาทขึ้นไป

ร้อยละ

สูงสุด 25% ต่อปี

อายุผู้สมัคร

ระหว่าง 21-70 ปี

ระยะเวลาผ่อน

ไม่เกิน 3 เดือน