ธนาคารปล่อยสินเชื่อ

รวบรวมธนาคารปล่อยสินเชื่อต่างๆ วันนี้

รายได้ของผู้กู้

ไม่กำหนดรายได้

ร้อยละ

สูงสุด 28% ต่อปี

อายุผู้สมัคร

ระหว่าง 20-60 ปี

ระยะเวลาผ่อน

ไม่เกิน 36 เดือน

รายชื่อธนาคารปล่อยสินเชื่อ ธนาคารไหนปล่อยสินเชื่อบ้าง 

แนวทางแก้ปัญหาทางการเงิน 2567

ธนาคารปล่อยสินเชื่อ ทางเลือกสำหรับคนที่มีปัญหาทางการเงิน 2024

ในสถานการณ์ที่ต้องเผชิญกับปัญหาทางการเงิน วิธีการแก้ปัญหาของคนเหล่านี้ก็มีหลายวิธี แต่หนึ่งในนั้นคือการกู้ยืมเงินมาจากภายนอกมาใช้แก้ปัญหาทางการเงิน เช่น ยืมจากคนรอบข้าง หรือทำการกู้ยืมจากธนาคารปล่อยสินเชื่อ ซึ่งการขอสินเชื่อก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งของคนที่มีปัญหาทางการเงินเลือกใช้

อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะมีการขอสินเชื่อจากธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น ๆ นั้น ก็ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับการขอสินเชื่อเป็นอย่างดีซะก่อน เพื่อการเตรียมตัวที่ถูกต้องและให้ได้รับอนุมัติสินเชื่อตามที่ขอ เพื่อจุดประสงค์ตามที่ต้องการ

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับธนาคารปล่อยสินเชื่อ ธนาคารปล่อยเงินกู้ 2024

ก่อนที่จะมีการตั้งคำถามว่าธนาคารไหนปล่อยสินเชื่อบ้าง หรือกู้เงินที่ไหนดี เรามาทำความเข้าใจกันก่อนครับ

สินเชื่อส่วนบุคคล ซึ่งเรียกกันติดปากว่าการกู้เงิน หรือการขอสินเชื่อ และเป็นการขอสินเชื่อจากธนาคารปล่อยสินเชื่อเป็นจำนวนมากในเวลาอันสั้น โดยจุดประสงค์เพื่อนำเงินก้อนไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้ดีขึ้น เช่น การใช้จ่าย การหมุนจ่ายหนี้สิน การขยายกิจการ หรือนำเงินไปใช้ในจุดประสงค์ที่ชัดเจน ซึ่งทางสถาบันการเงินหรือธนาคารปล่อยสินเชื่อนั้น ๆ จะมีการกำหนดเงื่อนไข คุณสมบัติ และเอกสารที่จะใช้ในการขอสินเชื่อต่อธนาคารที่ปล่อยสินเชื่อนั้น ๆ ซึ่งแต่ละสถาบันก็จะมีการกำหนดรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไป เช่น ดอกเบี้ย วงเงิน การสมัครผ่านระบบออนไลน์หรือออฟไลน์ เป็นต้น

ธนาคารปล่อยสินเชื่อ ธนาคารไหนปล่อยสินเชื่อง่ายสุด 2024

แม้ว่าจะมีผู้ให้บริการสินเชื่อมากมายในปัจจุบัน วันนี้เราจะยกตัวอย่างธนาคารปล่อยสินเชื่อ และรายละเอียดพอสังเขปของสถาบันหลัก ๆ ของรัฐที่เป็นธนาคารปล่อยกู้ และให้บริการสินเชื่อบุคคล ดังนี้ครับ 

  • ธนาคารกรุงเทพปล่อยสินเชื่อ โดยโครงการสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพนั้น ได้แก่ สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ สินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ สินเชื่อบุคคลที่มีบัญชีเงินฝากเป็นหลักประกัน สินเชื่อบุคคลเพื่อธุรกิจรายย่อย ซึ่งมีวงเงินตั้งแต่ 15,000 ไปจนถึง 2 ล้านบาท และมีอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นตั้งแต่ร้อยละ 8 ไปจนถึงร้อยละ 25 ต่อปี 
  • กรุงไทยปล่อยสินเชื่อ โดยโครงการสินเชื่อของธนาคารกรุงไทยนั้น ได้แก่ สินเชื่อกรุงไทยใจดี สินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus สินเชื่อกรุงไทยธนวัฎ สินเชื่อกรุงไทยธนวัฎ 5 Plus สินเชื่อ Smart Money และสินเชื่ออเนกประสงค์ข้าราชการและลูกจ้างฯ ซึ่งมีวงเงินสูงสุดตั้งแต่ 5 เท่าของรายได้ ไปจนถึง 15 เท่าของรายได้ และมีอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ 3 ต่อปีเท่านั้น 
  • ธนาคารออมสินปล่อยกู้ โดยโครงการของธนาคารออมสินนั้น ได้แก่ สินเชื่อเคหะ สินเชื่อรีเคหะไฟแนนซ์ สินเชื่อไทรทองส่วนบุคคล สินเชื่อสวัสดิการ ซึ่งมีวงเงินไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาซื้อขาย ราคาประเมินหลักทรัพย์ และเงินบำเหน็จตกทอด หรือสูงสุดรายละไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยอัตราดอกเบี้ยจะเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

อย่างไรก็ตาม ผู้กู้ควรศึกษารายละเอียดให้ถี่ถ้วน และควรเลือกสถาบันธนาคารปล่อยสินเชื่อที่มีเงื่อนไขและรายละเอียด วงเงิน ดอกเบี้ย ที่ตรงกับผู้กู้มากที่สุด โดยสามารถศึกษารายละเอียดของแต่ละสถาบันธนาคารปล่อยสินเชื่อตามเว็บไซต์หลักได้โดยตรง

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

scb บัตรเครดิต

scb บัตรเครดิตบัตรผ่อนสินค้า 0%

รายได้ของผู้กู้

รายได้ 15,000 บาทขึ้นไป

ร้อยละ

สูงสุด 18% ต่อปี

อายุผู้สมัคร

ระหว่าง 20-70 ปี

ระยะเวลาผ่อน

ไม่เกิน 10 เดือน

ออมสินปล่อยสินเชื่อ

ออมสินปล่อยสินเชื่อปล่อยเงินกู้รู้ผลไวมาก

รายได้ของผู้กู้

รายได้ 10,000 บาทขึ้นไป

ร้อยละ

สูงสุด 12% ต่อปี

อายุผู้สมัคร

20 ปีบริบูรณ์

ระยะเวลาผ่อน

ไม่เกิน 36 เดือน