สินเชื่อ ธอส ไม่เช็คเครดิต

สินเชื่อ ธอส ไม่เช็คเครดิตรู้ผลไวมาก

รายได้ของผู้กู้

รายได้ 35,000 บาทขึ้นไป

ร้อยละ

ไม่กำหนดดอกเบี้ย

อายุผู้สมัคร

ระหว่าง 20-60 ปี

ระยะเวลาผ่อน

ไม่เกิน 72 เดือน

สินเชื่อ ธอส ไม่เช็คเครดิต ไม่เช็คบูโร ดอกเบี้ยต่ำ เอกสารครบ มีบ้านตามฝันแน่นอน

สินเชื่อ ธอส ไม่เช็คเครดิตเพื่อคนอยากมีบ้าน 2024

สินเชื่อบ้าน คือสินเชื่อที่สถาบันการเงินปล่อยกู้ เพื่อจุดประสงค์ในการซื้อ สร้าง และต่อเติมที่อยู่อาศัยของผู้กู้ ซึ่งสินเชื่อบ้านในปัจจุบันก็มีมาจากหลายสถาบัน ส่วนใหญ่แล้วก็มีการเปิดให้ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ และมีการอนุมัติภายในระยะเวลาอันสั้น วันนี้เราก็มีสินเชื่อ ธอส ไม่เช็คเครดิตที่เปิดบริการสินเชื่อเพื่อคนที่อยากมีบ้านโดยเฉพาะ แถมดอกเบี้ยต่ำ มาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกันครับ

ทำความรู้จักสินเชื่อ ธอส ไม่เช็คเครดิต ธนาคารอาคารสงเคราะห์สินเชื่อบ้าน

สินเชื่อ ธอส ไม่เช็คเครดิต เป็นอีกหนึ่งบริการสินเชื่อจาก ธอส หรือ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นมาตรการผ่อนปรนของทางธนาคารให้แก่คนที่อยากมีบ้าน โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตโรคระบาด COVID – 19 อย่างปี 2567 นี้ ที่ฐานะทางเศรษฐกิจของหลาย ๆ คนได้ถดถอยลงเป็นอย่างมาก ซึ่งให้ผู้กู้สามารถลงทะเบียน ธอส เพื่อทำการกู้เงินไม่เช็คบูโร และไม่เช็ค Blacklist ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำหรับคนที่อยากมีบ้าน แต่ไม่สามารถทำการลงทะเบียนเงินกู้ ธอสได้ ด้วยเหตุผลของอาชีพ รายได้ หรือเครดิตบูโร และการถูก Blacklist

ซึ่งสินเชื่อไม่เช็คบูโรถูกกฎหมายของธนาคารอาคารสงเคราะห์สินเชื่อบ้านก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางออกของคนที่ติดเครดิตบูโรและติด Blacklist เพราะบริการเงินกู้ของธนาคาร ธอส สินเชื่อบ้านนั้นจะไม่มีการเช็คเครดิตบูโรหรือเช็ค Blacklist  แต่อย่างใด โครงการของ ธอส สินเชื่อบุคคลนี้ จะสิ้นสุดภายใน 30 ธันวาคม 2567 หรือเมื่อธนาคารได้ให้สินเชื่อเต็มรอบวงเงินแล้ว

เงื่อนไขและเอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ ธอส ไม่เช็คเครดิต 

โดยสินเชื่อเงินสดไม่เช็คบูโรนี้ จะมีเงื่อนไขในการขอสินเชื่อ ซึ่งผู้กู้ควรเช็คเงื่อนไขให้ละเอียดและเตรียมเอกสารให้พร้อม เพื่อป้องกันการเสียเวลาโดยที่จำเป็นครับ

เงื่อนไขคร่าว ๆ ของสินเชื่อไม่เช็คบูโรถูกกฎหมายของ ธอส นี้ คือผู้กู้จะต้องมีอายุอย่างน้อย 20 ปีบริบูรณ์ และสามารถเลือกเวลาผ่อนชำระได้สูงสุด 40 ปี โดยผู้กู้จะต้องมีเงินเดือนไม่เกิน 35,000 บาท มีอัตราดอกเบี้ยอย่างต่ำเพียงร้อยละ 1.99 ถึงร้อยละ 2 ต่อปีเท่านั้น และวงเงินสูงสุดอยู่ที่ 1,200,000 บาท ผู้กู้สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยตัวเองผ่าน GHB ALL หรือเว็บไซต์ www.ghbank.co.th  โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สาขา เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของ COVID – 19

โดยสินเชื่อของ ธอส ปล่อยสินเชื่อ 2567 นั้น มีเอกสารประกอบการขอสินเชื่อ ธอส ไม่เช็คเครดิต อย่างคร่าว ๆ คือ

  • เอกสารส่วนบุคคล เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบมรณะบัตร สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ สำเนาประจำตัวประชาชนคู่สมรส เป็นต้น
  • เอกสารทางการเงิน เช่น ใบรับรองเงินเดือน สลิปเงินเดือน (สำหรับพนักงานประจำ) สำเนาบัญชีฝากย้อนหลัง หลักฐานการเสียภาษีเงินได้ (สำหรับอาชีพอิสระ) รูปถ่ายกิจการ (สำหรับอาชีพอิสระ) สำเนาใบประกอบวิชาชีพ (สำหรับอาชีพอิสระ) เป็นต้น
  • เอกสารหลักประกัน เช่น สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย หลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน หนังสือสัญญาขายที่ดิน โฉนดที่ดิน แบบแปลน เป็นต้น

โดยผู้กู้สามารถศึกษารายละเอียดในการขอสินเชื่อ เงื่อนไข และเอกสารต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซต์โดยตรงของ ธอส ซึ่งสินเชื่อ ธอส ไม่เช็คเครดิตจะมีการอนุมัติภายใน 7 วันทำการเมื่อเอกสารของผู้กู้ครบถ้วนสมบูรณ์ และสามารถเช็คผลอนุมัติสินเชื่อ ธอส ได้ผ่านทางแจ้งเตือนของ GHB ALL หรือเว็บไซต์ www.ghbank.co.th ได้โดยตรง

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

บัตรเครดิต ttb

บัตรเครดิต ttb ฟรีค่าธรรมเนียมตลอดชีพ

รายได้ของผู้กู้

รายได้ 15,000 บาทขึ้นไป

ร้อยละ

สูงสุด 16% ต่อปี

อายุผู้สมัคร

ระหว่าง 20-70 ปี

ระยะเวลาผ่อน

ไม่เกิน 10 เดือน

uob บัตรเครดิต

uob บัตรเครดิต บัตรเครดิตวงเงินสูงปี 64

รายได้ของผู้กู้

รายได้ 15,000 บาทขึ้นไป

ร้อยละ

สูงสุด 16% ต่อปี

อายุผู้สมัคร

ระหว่าง 20-60 ปี

ระยะเวลาผ่อน

สุงสุด 5 เท่าของรายได้