ออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000

สมัครบริการออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000

รายได้ของผู้กู้

ไม่กำหนดรายได้

ร้อยละ

สูงสุด 12% ต่อปี

อายุผู้สมัคร

20 ปีบริบูรณ์

ระยะเวลาผ่อน

ไม่เกิน 36 เดือน

สินเชื่อออมสิน ออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 ช่วยโควิด 2567

ออมสินปล่อยสินเชื่อ 50,000 ปี 64 ออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 ช่วยโควิด

เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด COVID  – 19 ทำให้หลาย ๆ คนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะทางด้านการเงิน ซึ่งนอกจากจะมีโครงการสินเชื่อออมสินสำหรับอาชีพอิสระ 10,000 สินเชื่อที่ไม่เช็คแบล็คลิสจากธนาคารออมสินที่ช่วยบรรเทาผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID – 19 แล้วนั้น ทางธนาคารออมสินยังมีโครงการสินเชื่อออมสินสำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำโดยให้วงเงินสูงสุดรายละ 50,000 บาท นั่นก็คือโครงการออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 ซึ่งเป็นสินเชื่อที่ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อ 50,000 ปี 64นั่นเอง

เงื่อนไขและรายละเอียดสินเชื่อออมสิน ออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 ปี 2024

โดยเงื่อนไขของลูกค้าที่ต้องการจะลงทะเบียนสินเชื่อที่ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000นั้น จะต้องมีอายุอย่างน้อย 20 ปีบริบูรณ์ เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพที่มีรายได้ประจำ เช่น พนักงานบริษัท พนักงานโรงงาน พนักงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือธุรกิจบริการ และเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID – 19  เช่น ตกงาน ถูกลดเงินเดือน Leave without pay เป็นต้น

ซึ่งสินเชื่อออมสิน 50000 หรือสินเชื่อที่ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000นั้น มีวงเงินสินเชื่อให้สูงสุดรายละ 50,000 บาท มีอัตราดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ร้อยละ 0.35 ต่อปี ไม่ต้องใช้หลักประกัน และมีระยะเวลาชำระเงินคืน ทั้งเงินต้นออมสินปล่อยกู้และเงินดอกเบี้ยไม่เกิน 3 ปีอีกด้วย

วิธีลงทะเบียนสินเชื่อ ออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 ออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 ปี 64 pantip

อย่างไรก็ตาม วิธีการลงทะเบียนสินเชื่อออมสินหรือสินเชื่อที่ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000ก็สามารถสมัครได้ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งสามารถสมัครและลงทะเบียนได้ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th โดยเลือกเมนู “ลงทะเบียนผู้มีรายได้ประจำ” และกรอกรายละเอียดตามเมนูที่แสดงออกมาให้ครบถ้วน ซึ่งได้เปิดลงทะเบียนตั้งแต่ 4 สิงหาคม 2567 ที่ผ่านมา และหลังจากกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รอรับ SMS นัดหมายจากธนาคาร และนำเอกสารที่จำเป็นต้องไปยื่นที่ธนาคารตามวัน และเวลาที่กำหนดได้เลย

โดยเอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นต่อธนาคารในการสมัครออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000หลังจากได้นัดหมายแล้วนั้น ได้แก่ 

  • เอกสารส่วนบุคคลเพื่อใช้ในการสมัคร เช่น สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อ ใบสมรส และหน้าสมุดเงินฝาก เป็นต้น
  • เอกสารทางการเงินเพื่อใช้ในการสมัครสินเชื่อเงินด่วนไม่เช็คบูโร เช่น สลิปเงินเดือน หลักฐานการรับเงินเดือน เอกสารการเดินบัญชี เอกสารแสดงการชำระหนี้เป็นปกติ เป็นต้น
  • เอกสารหลักประกันเพื่อใช้ในการสมัคร กรณีที่ใช้หลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน เป็นต้น

หลังจากยื่นเอกสารเรียบร้อยแล้วก็รอทางธนาคารแจ้งผลอนุมัติ และจะได้รับแจ้งนัดเพื่อทำนิติกรรมสัญญาในการลงทะเบียนกู้ออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000ต่อไป

ส่วนบางคนที่ลงทะเบียนออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 ปี 64 ไม่ได้ อาจจะเป็นเพราะมีคุณสมบัติบางอย่างที่ไม่ตรงกัน ซึ่งแนะนำให้ศึกษารายละเอียดก่อนการลงทะเบียนเพื่อขอสินเชื่อให้ดี และนี่ก็ถือได้ว่าออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 นั้นเป็นสินเชื่อที่น่าสนใจแห่งปี 2024 เลยทีเดียว

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

สินเชื่อนาโนไม่เช็คแบล็คลิส

สินเชื่อไม่เช็คแบล็คลิสไม่เช็คประวัติผู้กู้

รายได้ของผู้กู้

ไม่กำหนดรายได้

ร้อยละ

สูงสุด 28% ต่อปี

อายุผู้สมัคร

ระหว่าง 20-60 ปี

ระยะเวลาผ่อน

ไม่เกิน 36 เดือน

ยืมเงินทรู 10000

ยืมเงินทรู 10000 กับสินเชื่อ Micro Credit

รายได้ของผู้กู้

ต้องเป็นลูกค้าทรูรายเดือน

ร้อยละ

สูงสุด 24% ต่อปี

อายุผู้สมัคร

ระหว่าง 20-60 ปี

ระยะเวลาผ่อน

ไม่เกิน 3 เดือน