สินเชื่อนาโนไม่เช็คแบล็คลิส

สินเชื่อไม่เช็คแบล็คลิสไม่เช็คประวัติผู้กู้

รายได้ของผู้กู้

ไม่กำหนดรายได้

ร้อยละ

สูงสุด 28% ต่อปี

อายุผู้สมัคร

ระหว่าง 20-60 ปี

ระยะเวลาผ่อน

ไม่เกิน 36 เดือน

สินเชื่อนาโนไม่เช็คแบล็คลิส ทางออกคนติดแบล็คลิสและติดบูโร 2567

สินเชื่อนาโนไม่เช็คแบล็คลิส คืออะไร ?

หากพูดถึงการเผชิญปัญหาทางการเงินแล้ว สิ่งที่ย่อมตามมาก็คือการกู้ยืมเงิน ไม่ว่าจะเป็นการกู้ยืมเงินเพื่อสนองความต้องการในการใช้เงิน หรือกู้ยืมเพื่อใช้ในสิ่งที่จำเป็น ก็ต้องมีข้อจำกัดบางอย่างที่ต้องคำนึงถึง โดยเฉพาะการลงทะเบียนกู้ยืมจากธนาคาร ที่จะต้องมีการคำนึงถึงรายได้ ความน่าเชื่อถือ สินทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน เครดิตบูโร การติด Blacklist ก่อนที่จะทำการกู้ยืมเงิน และกลุ่มคนที่ประกอบอาชีพอิสระที่มีรายได้ไม่คงที่ หรือประกอบอาชีพที่มีรายได้น้อยก็จะทำการสมัครสินเชื่อจากธนาคารได้ยาก

ดังนั้น การสมัครสินเชื่อนาโนและสินเชื่อไม่เช็คแบล็คลิส จึงจะเป็นทางออกคนติดแบล็คลิสและคนที่มีรายได้ไม่คงที่ได้เป็นอย่างดี เพราะ สินเชื่อนาโนไม่เช็คแบล็คลิส หรือ สินเชื่อ นาโนไฟแนนซ์ เป็นสินเชื่อที่ผู้กู้ไม่จำเป็นต้องมีรายได้คงที่ ไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือน ไม่ต้องใช้สินทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน และเป็นสินเชื่อไม่เช็คบูโร หรือคนที่ติด Blacklist ก็สามารถกู้ได้เช่นกัน แถมยังอนุมัติง่ายอีกด้วย ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะมีวงเงินให้สูงสุดไม่เกิน 1 แสนบาท และมีดอกเบี้ยที่สูงกว่าสินเชื่อบุคคลประเภทอื่น แต่ก็น้อยกว่าเงินกู้นอกระบบ โดยจะมีดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี 

แต่ข้อควรระวังของคนที่ต้องการจะกู้สินเชื่อนาโนนั้น คือจะมีมิจฉาชีพแอบอ้างเปิดให้ลงทะเบียนสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ในรูปแบบออนไลน์เป็นจำนวนมาก จึงควรเลือกองค์กรที่เปิดลงทะเบียนสินเชื่อนาโนไม่เช็คแบล็คลิสที่เชื่อถือได้และถูกกฎหมายในการกู้ยืมทุกครั้ง

สมัครสินเชื่อนาโนไม่เช็คแบล็คลิสที่ไหนดี ?

หลายคนที่ต้องการสมัครสินเชื่อนาโน คงกำลังสงสัยกันว่าสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์มีที่ไหนบ้าง ดังนั้นเราจึงรวบรวมแหล่งสินเชื่อนาโนไม่เช็คแบล็คลิสที่น่าเชื่อถือมาแนะนำ และบอกเงื่อนไขอย่างคร่าว ๆ กันครับ

  • สินเชื่อนาโน ธอส (ธนาคารอาคารสงเคราะห์)

เป็นสินเชื่อนาโนที่มีจุดประสงค์เพื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ไม่มีการกำหนดรายได้ขั้นต่ำของผู้กู้  ซึ่งมีวงเงินสูงสุดให้ 2,500,000 บาท โดยอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 2 ถึง 3.10 ต่อปี แต่ต้องใช้หลักประกันในการค้ำ

  • สินเชื่อนาโน เมืองไทยแคปปิตอล

ไม่มีการกำหนดรายได้และอายุขั้นต่ำของผู้กู้ มีวงเงินให้สูงสุดกว่า 10,000 บาท และอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 24 ถึง ร้อยละ 33 ต่อปี

  • สินเชื่อนาโน Line BK

ผู้กู้ต้องมีบัญชีเงินฝาก Line BK และมีรายได้อย่างน้อย 5,000 บาทต่อเดือน มีวงเงินให้สูงสุด 50,000 บาท จ่ายต่ำสุดเพียงเดือนละ 200 บาท และมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 33 ต่อปี

เอกสารในการใช้การกู้สินเชื่อนาโนไม่เช็คแบล็คลิส 2024

โดยทั่วไปแล้ว สินเชื่อไม่เช็คแบล็คลิส 2567 จะใช้เอกสารที่จะต้องใช้ในการสมัคร มีดังนี้

  • เอกสารส่วนบุคคล เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบสมรส/หย่า/มรณะบัตร ใบเปลี่ยนชื่อ เป็นต้น
  • เอกสารทางการเงิน เช่น บัญชีเงินฝากย้อนหลัง สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน หลักฐานการเสียภาษี รูปถ่ายกิจการ สำเนาบัตรประกอบวิชาชีพ เป็นต้น
  • เอกสารหลักประกัน (ถ้าต้องใช้) เช่น สัญญาจะซื่อจะขาย แบบแปลน  สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน เป็นต้น

ซึ่งผู้ที่ต้องการจะกู้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของสินเชื่อนาโนไม่เช็คแบล็คลิสได้ที่เว็บไซต์ของแต่ละองค์กรได้โดยตรง เพื่อข้อมูลที่แม่นยำในการลงทะเบียนในการขอสินเชื่อต่อไป

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

บัตรเครดิตอิออน

บัตรเครดิตอิออนไว้ผ่อนของ ผ่อนทองได้

รายได้ของผู้กู้

รายได้ 15,000 บาทขึ้นไป

ร้อยละ

สูงสุด 19% ต่อปี

อายุผู้สมัคร

ระหว่าง 20-75 ปี

ระยะเวลาผ่อน

ไม่เกิน 18 เดือน

บัตรเครดิต ttb

บัตรเครดิต ttb ฟรีค่าธรรมเนียมตลอดชีพ

รายได้ของผู้กู้

รายได้ 15,000 บาทขึ้นไป

ร้อยละ

สูงสุด 16% ต่อปี

อายุผู้สมัคร

ระหว่าง 20-70 ปี

ระยะเวลาผ่อน

ไม่เกิน 10 เดือน